Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Søndervang-Vestergård Dagtilbud består af de integrerede afdelinger: Børnehuset Ilden, Børnehuset Vandet, Børnehuset Luften, 2-Kløveren, Træhøjen, Grøften og Skovkanten foruden Dagplejen i Viby og Skovbørnehaven Grøftekanten.

 • Læs op

Indhold

  Samarbejde

  I Søndervang-Vestergård Dagtilbud samarbejder afdelingerne på forskellig vis om faglig udvikling og aktiviteter, hvor børnene er sammen på tværs.

  Vi gør også meget ud af at sørge for gode overgange mellem de forskellige tilbud i vores lokalområder. Her samarbejder vi med både vores distriktsskoler Søndervangskolen og Vestergårdsskolen, samt de sociale myndigheder og andre institutioner.

  Vores afdelinger

  Dagtilbuddets afdelinger kan du læse mere om under deres egne afsnit. På den nordlige side af Skanderborgvej ligger Vestergårdafdelingerne i et langstrakt distrikt med Skovkanten længst mod øst på Damagervej og 2-Kløveren længst mod vest på Onsholtgårdsvej.
  På den sydlige side af Skanderborgvej ligger de tre Søndervangafdelinger alle på Søndervangskolens matrikel.

  Vi repræsenterer et mangfoldigt udsnit af nogle af de institutionstyper som findes i kommunen. Der er integrerede institutioner fra ca. 50 til ca. 100 børn (Vandet, Ilden, Luften, 2-kløveren, Træhøjen, Grøften, og Skovkanten), en lille skovbørnehave med ca. 20 børn (Grøftekanten) og en dagplejeafdeling.

  Det pædagogiske personale

  Søndervang-Vestergård Dagtilbud har overvejende pædagogiske medarbejdere ansat fordelt på uddannede pædagoger og medhjælpere, hvoraf nogle af sidstnævnte har den Pædagogiske Grunduddannelse, el. Assistentuddannelse fra Social og Sundhedsskolen.

  Vi ønsker at prioritere faglig og menneskelig udvikling, og derfor har flere medarbejdere en uddannelsesmæssig overbygning til deres grunduddannelse, som svarer til deres funktions– og/eller pædagogiske arbejdsområde. Det kan være sprogvejlederuddannelse, lederuddannelse, praktikvejlederuddannelse, motorikvejlederuddannelse m.v.

  Kost

  Alle afdelinger, bortset fra Skovbørnehaven, tilbyder det kommunale frokostmåltid. Nogle med egenproduktion, andre med mad leveret udefra. I nogle afdelinger er der tillige en valgfri eftermiddagsmadordning, som betales særskilt som tilkøb.

  Hvert andet år stemmer forældrene i hver enkelt afdeling, om de fortsat vil tilkøbe frokostmåltidet i de efterfølgende to år. I Søndervangafdelingerne og Dagplejen er der fuldkost.

  MED-udvalg

  I dagtilbuddet er nedsat et MED-udvalg, som består af leder og medarbejderrepræsentanter for alle faggrupper som mødes med Dagtilbudslederen ca. 4-5 gange årligt, og drøfter dagtilbuddets virke, samarbejdet og andre væsentlige emner og beslutninger for arbejdspladsen.

  Sidst opdateret: 21. marts 2024